Đội Ngũ Nhân Viên

Phòng Kế Toán

 

Nhân viên văn phòng

Nhân viên tư vấn bán hàng

 

Nhân viên công trường

Ảnh chứng nhận

GIỚI THIỆU CÔNG TY VLXD THANH TRÚC

Chúng tôi đã có thêm 1 cảng hàng hóa 6000 m2 tại Hậu Giang, 1 cây dầu cung cấp nhiên...

Chi tiết