Hoạt Động Xã Hội

Bàn giao nhà tình thương

Phát quà hộ nghèo

Bàn giao nhà tình thương

Bàn giao nhà tình thương

Bàn giao nhà tình thương

 

Tặng quà tết hộ nghèo

 

Tặng quà hộ nghèo

 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY VLXD THANH TRÚC

Chúng tôi đã có thêm 1 cảng hàng hóa 6000 m2 tại Hậu Giang, 1 cây dầu cung cấp nhiên...

Chi tiết