Thơ mời tham dự tọa đàm -50 NĂM ASEAN

50 NĂM ASEAN: CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN CƠ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ CHÀO MỪNG

Kính gửi: Bà Phạm Thị Thanh Xuân - Giám đốc
                       CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH TRÚC1/ CÁC CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP:
- Bộ Ngoại giao;
- Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN - Đông Á;
- Các Bộ: Công thương, Lao động TB - XH, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà nước.

2/ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
- Ban thư ký ASEAN Quốc gia của Việt Nam (Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao);
- Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao;
- Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao.

3/ KHÁCH MỜI LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC:
- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam: Nguyễn Xuân Phúc;
- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao: Phạm Bình Minh;
- Bộ trưởng Công Thương:Trần Tuấn Anh;
- Đại diện các thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế: Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Lao động TB - XH, Bộ Khoa học và Công nghệ,….;
- Đại diện lãnh đạo Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao;
- Đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp Kinh tế – Bộ Ngoại giao;
- Tổng thư ký ASEAN;
- Lãnh đạo và học giả Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN - Đông Á;
- Đại diện Đại sứ các nước ASEAN cùng các Đối tác trong ASEAN+3;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, Hiệp hội Doanh nghiệp, các Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN;
- Đại diện Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

4/ NỘI DUNG CHÍNH:
• Tham dự tọa đàm: "50 năm Asean: Cộng đồng kinh tế Asean và cơ hội cho cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam” và các hoạt động bên lề chào mừng.
- Thời gian tổ chức: từ 8h15 đến 12h00, tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
• Tiếp kiến với Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Eria (bao gồm 16 viện nghiên cứu kinh tế của các nước ASEAN và Đông Á)
- Thời gian: từ 15h00 đến 16h15, tháng 9 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng Chính phủ (số 01 Hoàng Hóa Thám, Ba Đình, Hà Nội)
• Giao lưu nghệ thuật và vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp xuất sắc hội nhập ASEAN, TOP 100 Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu hội nhập ASEAN
- Thời gian: từ 20h00 đến 21h30, tháng 9 năm 2017
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.Trực tiếp trên VTV hoặc VOV.

       Trân trọng . /.