Hội thảo đào tạo lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển phát thải thấp trong chính sách đô thị tại Cần Thơ

Căn cứ Công văn số 1751/VPUB-XDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội thảo đào tạo lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển phát thải thấp trong chính sách đô thị tại Cần Thơ.

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2018 Sở Xây dựng thành Cần Thơ đã phối hợp Tổ chức UN-Habitat tổ chức Hội thảo đào tạo lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển phát thải thấp trong chính sách đô thị.

 

 

 

 

(Đại diện Tổ chứcUN- Habitat - phát biểu tại Hội thảo đào tạo)

 

 

Tham gia khóa tập huấn có 33 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở, ban ngành, Phòng Quản lý đô thị các quận, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện. Đại diện Sở Xây dựng đến dự lễ khai giảng Hội thảo đào tạo có ông Huỳnh văn Sáu – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Học viên tham dự sẽ được tiếp cận, hiểu biết thêm kiến thức, kinh nghiệm và làm quen với các bài tập, công cụ thảo luận liện quan đến lồng ghép phát triển phát thải thấp trong quy hoạch phát triển đô thị.

Toàn cảnh các học viên tham gia hội thảo đào tạo

 

 

 

 

Thời gian tham gia tập huấn từ ngày 13 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên tham dự đầy đủ thời gian theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học.

Tập trung thi công những công trình trọng điểm

Đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 (thuộc Dự án 3) và công trình...

Chi tiết