YES24 giới thiệu sản phẩm giường giảm giá 50%

Kể từ ngày 12/2/19 đến 28/2/19. Yes24 , đơn vị liên kết với công ty Thanh Trúc, giới thiệu sản phẩm HOT : Giường đẹp say giấc nồng giảm 50% giá chỉ từ 99K

Khách hàng có thể xem trực tiếp các sản phẩm thông qua địa chỉ dưới đây:

https://shorten.asia/437BYGMY

Ảnh chứng nhận