LeFlair Khuyến mãi từ 28/2/19 đến 7/3/19

 

LeFlair một đối tác liên kết cùng công ty Thanh Trúc, khuyến mãi drap và chăn (Mền ) từ 28/2/19 đến 7/3/19

(xem link bên dưới)

https://shorten.asia/cbKA1Ubp

Ảnh chứng nhận