YES24 khuyến mãi chăn, ra, gối đến 50% đến hết ngày 15/04/2019

YES24 một đối tác liên kết của công ty Thanh Trúc, gởi khuyến mãi đến quý khách hàng sản phẩm chăn , ra , gối giảm đến 50% đến hết ngày 15/4/19.

https://shorten.asia/92qjehKT