ADAYROI - Chương trình phòng khám tại gia kéo dài đến 30/04/2019