Hàng gia dụng Korea King giảm 50% đến ngày 30/4/19