Yes24 gởi tặng quý khách hàng công ty Thanh trúc chương trình Game vui " theo lối nhận quà " Chương trình đến hết ngày 5/5/19. Xin mời các anh chị khách hàng công ty Thanh Trúc tham gia.

Yes24 gởi tặng quý khách hàng công ty Thanh trúc chương trình Game vui " theo lối nhận quà " Chương trình đến hết ngày 5/5/19. Xin mời các anh chị khách hàng công ty Thanh Trúc tham gia.
https://shorten.asia/UGJXcfKS