Đá

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
ĐÁ 1x2 Xam VND/m3

380.000

460.000

V.Cữu
ĐÁ 0x4 - (1) Chau Thoi VND/m3

360.000

380.000

Châu Thới
ĐÁ 0x4 - (1) Thanh Phu VND/m3

360.000

380.000

Thạnh phú
ĐÁ 4X6 Xám

VND/m3

360.000

440.000

Thạnh phú

ĐÁ Bụi

VND/m3

270.000

350.000

Thạnh phú

ĐÁ Hộc

VND/m3

428.000

520.000

Thạnh phú