Xi Măng

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Đa dụng Bao 80,200 81,200 Tây Đô
Xi măng Cần Thơ Bao 67,000 69,000 Cần Thơ
PCB 40 - Tây Đô Bao 84,900 85,900 Tây Đô
Xi măng Lavilla Bao     Đồng Nai
Holcim Bao 85,000 86,000 Holcim
Vixem đa dụng Bao 79,000 78,000 Hà Tiên
Vixem dân dụng Bao 69,000 68,000 Hà Tiên