Hoạt động công ty

GIỚI THIỆU CÔNG TY VLXD THANH TRÚC

Chúng tôi đã có thêm 1 cảng hàng hóa 6000 m2 tại Hậu Giang, 1 cây dầu cung cấp nhiên...

Chi tiết