Công ty Thanh Trúc được đề cử TOP 50 sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng - Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2019