Cty Vật Liệu Xây Dựng Thanh Trúc - Cần Thơ

Địa chỉ: 57 Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

SDT: (+84) 292 3838107 - (+84) 292 3739289

Email: vlxdthanhtruc@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi